Dokumenty

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Papín
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Papín
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o budúcej kúpnej zmluve RVZ Invest a Obcou Papín
Poistné zmluvy
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Poistná zmluva
Predaj hasičského vozidla
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Predaj hasičského vozidla
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Informácia pre voliča
Dokumenty
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín
docx Zámer spracovania PHSR obce Papín
docx Zámer predaja pozemku
doc Oznámenie o začatí konania
pdf Zámer predaja majetlku obce
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Papín na roky 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
Komunálne voľby 2014
Vyhlásenie kandidatúry starosta, poslanci obecného zastupiteľstva
rtf VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v P A P Í N E 15. novembra 2014
rtf VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v P A P Í N E 15. novembra 2014
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Modernizácia kultúrnej infraštruktúry a kultúrne hodnoty bez hraníc.
Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecného úradu Papín
doc Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecného úradu Papín - otváranie častí ponúk "Ostatné"
doc Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecného úradu Papín - otváranie častí ponúk "Kritériá"
Aktuality
doc RTVS - aktuality
RTVS - aktuality
xlsx Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu - r. 2016
Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
rtf Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia
rtf VZN
docx VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
docx VZN k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Papín 199 na šk.r. 2014/2015
docx VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
pdf VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2016 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A POPLATKU ZA HROBOVÉ MIESTO A SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ V OBCI PAPÍN na r. 2017
docx VZN k zápisu detí do 1. ročníka
Výsledky volieb
Výsledky volieb do OZ a starostu obce
doc Výsledky volieb
Stavebný poriadok
Žiadosť o kolaudáciu stavby
doc Žiadosť o kolaudáciu stavby
doc Ohlásenie drobnej stavby
doc žiadosť o vydanie búracieho povolenia
Opatrovateľská služba
Žiadosť o opatrovateľskú službu
doc Žiadosť o opatrovateľskú službu
Skládka TKO
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
pdf Žiadosť - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia
Rozpočet obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Návrh rozpočtu Obce Papín na r. 2017

KALENDÁR

Október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vendelín

Anketa:

Počasie na Slovensku: